(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Giá trị lợi thế quyền thuê đất, Công trình xây dựng-Nhà máy gạch Tuynen Ninh Sơn tọa lạc trên đất thuê (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn thuê đến ngày 28/6/2055, diện tích khu đất: 56.741 m2), cây trồng trên đất và máy móc thiết bị của Công ty TNHH SX và TM Quảng Thuận (xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) là tài sản cưỡng chế kê biên của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận

Ngày 8/10/2021, đấu giá giá trị lợi thế quyền thuê 56.741 m2 đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá giá trị lợi thế quyền thuê 56.741 m2 đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá giá trị lợi thế quyền thuê 56.741 m2 đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá giá trị lợi thế quyền thuê 56.741 m2 đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 4
Ngày 8/10/2021, đấu giá giá trị lợi thế quyền thuê 56.741 m2 đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 5
Ngày 8/10/2021, đấu giá giá trị lợi thế quyền thuê 56.741 m2 đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 6
Ngày 8/10/2021, đấu giá giá trị lợi thế quyền thuê 56.741 m2 đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 7
Ngày 8/10/2021, đấu giá giá trị lợi thế quyền thuê 56.741 m2 đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 8
Ngày 8/10/2021, đấu giá giá trị lợi thế quyền thuê 56.741 m2 đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ảnh 9