(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Trung tâm Công viên cây xanh Huế ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản cho thuê tạm thời tài sản kết cấu hạ tầng công viên tại Trung tâm Công viên cây xanh Huế

Trung tâm Công viên cây xanh Huế

Ngày 8/10/2021, đấu giá cho thuê tạm thời tài sản kết cấu hạ tầng công viên tại Trung tâm Công viên cây xanh Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá cho thuê tạm thời tài sản kết cấu hạ tầng công viên tại Trung tâm Công viên cây xanh Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá cho thuê tạm thời tài sản kết cấu hạ tầng công viên tại Trung tâm Công viên cây xanh Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá cho thuê tạm thời tài sản kết cấu hạ tầng công viên tại Trung tâm Công viên cây xanh Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 8/10/2021, đấu giá cho thuê tạm thời tài sản kết cấu hạ tầng công viên tại Trung tâm Công viên cây xanh Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 8/10/2021, đấu giá cho thuê tạm thời tài sản kết cấu hạ tầng công viên tại Trung tâm Công viên cây xanh Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 8/10/2021, đấu giá cho thuê tạm thời tài sản kết cấu hạ tầng công viên tại Trung tâm Công viên cây xanh Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7