(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc ủy quyền như sau:

Cây gỗ Nghiến bị đổ do thiên tai ngày 03/09/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc

Ngày 8/10/2021, đấu giá cây gỗ Nghiến bị đổ do thiên tai tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá cây gỗ Nghiến bị đổ do thiên tai tại tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá cây gỗ Nghiến bị đổ do thiên tai tại tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá cây gỗ Nghiến bị đổ do thiên tai tại tỉnh Hòa Bình ảnh 4
Ngày 8/10/2021, đấu giá cây gỗ Nghiến bị đổ do thiên tai tại tỉnh Hòa Bình ảnh 5