(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp do chủ tịch UBND huyện Kbang ra quyết định tịch thu gồm: 1,763 m3 Gỗ xẻ, chủng loại Hương

Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang

Ngày 8/10/2021, đấu giá 1,763 m3 gỗ xẻ, chủng loại Hương tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá 1,763 m3 gỗ xẻ, chủng loại Hương tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá 1,763 m3 gỗ xẻ, chủng loại Hương tại tỉnh Gia Lai ảnh 3