(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đakrông ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đakrông

Địa chỉ: Thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: Thuê quyền sử dụng tài sản là Trụ sở Chi cục Quản lý thị trường cũ.

Mục đích cho thuê: Sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ thương mại, ẩm thực hoặc các ngành nghề thuộc lĩnh vực thương mại, du lịch được quy định trong giấy chứng nhận của bên thuê.

- Nơi có tài sản: Ngã ba Quốc lộ 9 và Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), ngay chân Cầu treo Đakrông, đối diện khu du lịch cộng đồng Klu thuộc xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Ngày 08/10/2020 (Buổi sáng bắt đầu vào lúc: 8h00)

- Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đakrông.

5. Giá khởi điểm, mức nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 258.000.000đ/5 năm

- Mức nộp tiền đặt trước: 25.800.000đ

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Thời gian, hình thức nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 07/10/2020, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, số tài khoản 3902 201 007 221 tại NHNo và PTNT thành phố Đông Hà.

* Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Kể từ ngày 22/9/2020 đến ngày 05/10/2020 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

* Điều kiện:

- Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình:

+ CMND, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham gia đấu giá;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề;

- Thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thuê có xác nhận không nợ thuế.

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị).

* Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đakrông, Điện thoại: 0233 3886 228 hoặc Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233 3550 854.