(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Yên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2020 do UBND huyện Vĩnh Tường ủy quyền như sau:

1. Cơ quan được giao đấu giá QSDĐ: UBND huyện Vĩnh Tường.

2. Đơn vị thực hiện đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

3. Tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất thuê (thời hạn 49 năm) để thực hiện theo quy hoạch Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Cụ thể như sau:

- Danh mục loại đất: Thương mại, dịch vụ.

- Mục đích sử dụng: Xây dựng Trung tâm Hội nghị theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Hình thức cho thuê đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 49 năm (kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá).

- Diện tích khu đất: 20.132,8 m2 đất đã hoàn thành công tác BT, GPMB.

4. Giá khởi điểm đấu giá QSD đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm của khu đất: 405.212.000 đồng/năm (bình quân 20.127 đồng/m2/năm); tiền đặt trước: 81.000.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ; tiền hồ sơ tham gia đấu giá 4.000.000 đồng/ hồ sơ.

5. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 18 tháng 09 năm 2020 đến hết 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2020 tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ). Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Yên. Địa chỉ: Số 24 Đường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Thời gian xem tài sản: Ngày 28; 29/09/ 2020 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản: Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước; địa điểm nộp tiền đặt trước: Ba ngày liên tục trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Người tham gia đấu giá, vì lý do khách quan hoặc chủ quan, có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước bất cứ thời điểm nào sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải trước 16 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2020. Địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp vào một trong các tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Yên như sau:

- Tài khoản số: 888006869999 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Vĩnh Phúc; tài khoản số: 112600599999 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Bình Xuyên; tài khoản số: 42510002289999 tại Ngân hàng Đầu tư phát triền Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

8. Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Thực hiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

9. Phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 vòng (Điều 43 Luật Đấu giá tài sản).

Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Yên. Địa chỉ: Số nhà 24, Đường Ngô Quyền, Phường ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. ĐT: 02113861970.

10. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường 19 tháng 5 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.