(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Asia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2020 do MBBank ủy quyền như sau:
Ngày 8/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kiến thụy, tỉnh Hải Phòng ảnh 1