(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2020 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 7, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 8h00 ngày 08/10/2020. Tại hội trường UBND thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 05/10/2020 (14 lô đất tại khu đô thị phía đông đường Nguyễn Huệ và 01 lô đất ở tại khu dân cư phố chợ trung tâm Diên Sanh, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 05/10/2020. Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh hoặc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Quảng Trị (Số 01B đường Ngô Quyền, thị trấn Diên Sanh) vào các ngày 01,02,05/10/2020 (trong giờ làm việc).

6. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá bỏ phiếu trả giá vào ngày 06/10/2020 (Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h30) tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 7, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng). Thời gian kết thúc bỏ phiếu trả giá đến hết 16h30 ngày 06/10/2020.

7. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá:

(Chi tiết các lô đất khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Huệ và khu dân cư phố chợ trung tâm Diên Sanh, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng cụ thể)

Ngày 8/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 1

Tổng giá khởi điểm: 11.935.000.000đồng

Bằng chử: Mười một tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

Khách hàng nộp tiền ký quỹ vào ngày 01,02,05/10/2020 (trong giờ làm việc) tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Quảng Trị (số 01 B đường Ngô Quyền, thị trấn Diên Sanh). Số tài khoản: 0771 00000 0575. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h30 ngày 05/10/2020.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thuộc đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai 2013.

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016, Quy chế đấu giá và quy định của pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

* Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Quy chế đấu giá, Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Phí hồ sơ người tham gia

- Giấy ủy quyền (nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh.

Số điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989.