(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Số 83, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung

Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, Tiền hồ sơ, bước giá:

1.1 Tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng thửa đất số 134, tờ bản đồ số 50 có diện tích 2.467 m2 thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín. Địa chỉ: xã Quảng Tín, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

+ Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ.

+ Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Tài sản trên đất, gồm: 01 nhà làm việc công ty 150m2 ; 01 tường rào 49,4 mét dài; 01 sân nhà làm việc 350m2 ; 01 nhà bếp 38,35m2 ; 01 bể nước 5,46m2 ; đường nhựa 80m2 ; 01 giếng đào 25m; hàng cây (07 cây xà cừ; 07 cây keo lá tràm; 22 cây dầu; 03 cây điều)

1.2. Giá khởi điểm: 7.264.451.000 đồng (bằng chữ: Bảy tỷ hai trăm sáu mươi tư triệu bốn trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

1.3. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm, tương ứng số tiền làm tròn là: 1.452.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu đồng).

1.4. Bước giá: Bước giá tối thiểu 10.000.000 đồng

1.5. Tiền bán hồ sơ đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ

2. Hồ sơ pháp lý gồm:

+ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thu hồi 2.467m2 đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Tín giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đăk Nông quản lý;

+ Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất thu hồi của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Tín, thuộc xã Quảng Tín, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông;

+ Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng tín thuộc xã Quảng Tín, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông;

+ Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Quyết số 2051/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông;

+ Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín thuộc xã Quảng Tín, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông;

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày 21/9/2020 đến ngày 02/10/2020, tại thửa đất số 134, tọa lạc tại xã Quảng Tín, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 16/9/2020 đến ngày 05/10/2020.

Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 16/9/2020 đến 05/10/2020.

- Địa điểm đăng ký và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 08/10/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông; UBND xã Quảng Tín, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông để cá nhân, tổ chức được biết./.