(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá 04 xe ô tô đã qua sử dụng đứng tên Công ty TNHH VIP THANH VÂN là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 8/10/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: 04 xe ô tô đã qua sử dụng đứng tên Công ty TNHH VIP THANH VÂN, cụ thể như sau:

a) Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, số loại: 1-5 EXPRESS HSX K45, màu sơn: đỏ xám trắng, năm sản xuất: 2010, nước sản xuất: Việt Nam, niên hạn sử dụng: 2030, số máy: D6ACA186925, số khung: KMJRL18CPAC901294, số người cho phép chở: 05 chỗ ngồi, 40 chỗ nằm; biển số 85B-002.87.

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 011974 do Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 30/09/2016 (đăng ký lần đầu ngày 17/9/2010).

Giấy chứng nhận kiểm định số KD 1284168 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 13/01/2020 có hiệu lực đến ngày 12/7/2020.

b) Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, số loại: 1-5 EXPRESS HSX K45, màu sơn: đỏ xám trắng, năm sản xuất: 2010, nước sản xuất: Việt Nam, niên hạn sử dụng: 2030, số máy D6ACA187276, số khung KMJRL 18CPAC901297, số người cho phép chở: 05 chỗ ngồi, 40 chỗ nằm, biển số 85B-002.98.

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 011973 do CA tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 30/09/2016 (đăng ký lần đầu ngày 17/9/2010).

Giấy chứng nhận kiểm định số KD 1283609 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 04/01/2020 có hiệu lực đến ngày 03/7/2020.

c) Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, số loại: 1-5 EXPRESS HSX K45, màu sơn: đỏ xám trắng, năm sản xuất: 2010, nước sản xuất: Việt Nam, niên hạn sử dụng: 2030, số máy D6ACA195213, số khung KMJRL 18CPAC901379, số người cho phép chở: 05 chỗ ngồi, 40 chỗ nằm, biển số 85B-000.36.

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 011972 do CA tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 30/09/2016 (đăng ký lần đầu ngày 29/12/2010).

Giấy chứng nhận kiểm định số KD 1282846 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 19/12/2019 có hiệu lực đến ngày 18/6/2020.

d) Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, số loại: 1-5 EXPRESS HSX K45, màu sơn: đỏ xám trắng, năm sản xuất: 2010, nước sản xuất: Việt Nam, niên hạn sử dụng: 2030, số máy D6ACA193538, số khung KMJRL 18CPAC901389, số người cho phép chở: 05 chỗ ngồi, 40 chỗ nằm, biển số 85B-000.34.

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 011969 do Công an tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 30/09/2016 (đăng ký lần đầu ngày 28/6/2011).

Giấy chứng nhận kiểm định số KD 1282085 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 05/12/2019 có hiệu lực đến ngày 04/6/2020.

2. Giá khởi điểm:

a) Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 85B-002.87: 247.860.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

b) Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 85B-002.98: 247.860.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

c) Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 85B-000.36: 247.860.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

d) Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 85B-000.34: 284.310.000 đồng (Hai trăm tám mươi bốn triệu ba trăm mười ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

3. Bước giá đấu giá:

a) Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 85B-002.87: 2.479.000 đồng.

b) Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 85B-002.98: 2.479.000 đồng.

c) Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 85B-000.36: 2.479.000 đồng.

d) Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 85B-000.34: 2.844.000 đồng.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ/xe.

b) Tiền đặt trước:

- Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 85B-002.87: 37.179.000 đồng (Ba mươi bảy triệu một trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

- Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 85B-002.98: 37.179.000 đồng (Ba mươi bảy triệu một trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

- Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 85B-000.36: 37.179.000 đồng (Ba mươi bảy triệu một trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

- Xe ô tô khách giường nằm, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 85B-000.34: 42.646.000 đồng (Bốn mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 05/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/10/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 23/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/10/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 06/10/2020 trong giờ hành chính tại nơi trưng bày tài sản (Bến xe khách Ninh Thuận, Quốc lộ 1A, đường Lê Duẩn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 23/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/10/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 08/10/2020 (Chiều thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu từng xe ô tô. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 385/QC-TTDVĐGTS ngày 22/9/2020.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 385/QC-TTDVĐGTS ngày 22/9/2020)