(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành A ủy quyền vào ngày 8/10/2018 như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty cổ phần Đấu giá Phương Nam (gọi tắt là Công ty)

Đơn vị có tài sản đấu giá:  Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành A (Địa chỉ: Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 2.949,5 m2 (Trong đó có 257,7 m2 đất thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông), loại đất LUC, thuộc thửa 510, tờ bản đồ số 05 và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ bà Lê Thị Mịnh). Theo Mảnh trích đo địa chính số 45/CNVP.ĐKĐĐ ngày 02/7/2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành A.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 03/10/2018 đến ngày 04/10/2018) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/9/2018 đến 16h00 ngày 05/10/2018 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 385.057.000 đ.

5. Tiền hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 57.000.000 đ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 05/10/2018 tại Văn phòng Công ty.

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự.

- Cách thức đăng ký:

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty

+ Tiền đặt trước nộp theo hình thức chuyển khoản trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

- Tài khoản giao dịch: Công ty cổ phần Đấu giá Phương Nam

- Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 09h00 ngày 08/10/2018 tại Hội trường Công ty.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần đấu giá Phương Nam

Số 35 Đường Trần Thủ Độ, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907 030 333

Website: www.daugiaphuongnam.com