(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/1/2022 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Đấu giá 40 lô đất tại Khu tái định cư Lao Bảo – Tân Thành, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. (Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

Ngày 8/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 8/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 8/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 8/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 8/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ảnh 5