(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/1/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk - Địa chỉ: số 81-83 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 397, tờ bản đồ số 84, đường Trường Chinh phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

- Diện tích: 1.152,1m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại Dịch vụ tại đô thị;

- Thời hạn thuê đất: 50 năm.

- Hình thức: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

* Quy định về tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng:

- Mật độ xây dựng: Tối đa 60%

- Tầng cao: 4 ÷ 25 tầng (Chưa kể tầng hầm)

- Khoản lùi công trình chính so với:

+ Chỉ giới đường đỏ đường Trường Chinh tối thiểu là 6,0 m;

+ Các ranh giới sử dụng đất còn lại tối thiểu là 4,0 m.

4. Tổng giá khởi điểm: 21.885.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, tám trăm tám mươi lăm triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 03/01/2019 tại thửa đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 03/01/2019 (Trong giờ hành chính).

- Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 03/01/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ khác có liên quan.

7. Tiền đặt trước: 4.377.000.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu đồng)

8. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng)

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 08/01/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

10. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa không quá 03 vòng).

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Không tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản không tổ chức đấu trong các trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá mà người có tài sản đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu dừng hoặc tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

* Các nội dung nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

* Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, Địa chỉ: số 81-83 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. - Điện thoại: 02623.844344./.