Ngày 7/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VAMC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/7/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh VAMC

Địa chỉ: Số 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân

Địa chỉ: 426 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số C16/11B/15 (số mới 168/19) đường Chiến Lược, khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

1


số C16/11B/15 (số mới 168/19) đường Chiến Lược, khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

19,140,682,000

3,828,136,400

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 04/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 06/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/06/2022 - 16:00 04/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh; Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 07/07/2022

Địa điểm: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề

Kết nối đầu tư