Ngày 7/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/2/2023 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.22455120

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: 179/10 Long Phước, Phường Long Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thửa đất số: 531, tờ bản đồ số: 34, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 03232 do Ủy ban nhân dân Quận 9 (nay là Ủy ban nhân dân Tp. Thủ Đức) cấp ngày 09/11/2016

179/10 Long Phước, Phường Long Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thửa đất số: 531, tờ bản đồ số: 34

5,387,000,000

539,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 02/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 06/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 06/01/2023 - 16:30 04/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 07/02/2023

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM

Chuyên đề

Kết nối đầu tư