Ngày 7/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0234.3501567

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế

Địa chỉ: 16 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 92-1, tờ bản đồ số 05, địa chỉ: Tổ 5, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là 38/246 đường Hùng Vương, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)Tại thửa đất số 92-1, tờ bản đồ số 05, địa chỉ: Tổ 5, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là 38/246 đường Hùng Vương, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

7,414,132,000

1,400,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 02/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 04/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 06/10/2022 - 17:00 04/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 07/11/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư