Ngày 7/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2022 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh

Địa chỉ: lô 20-06 Nguyễn Bính, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0911292557

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ.

Địa chỉ: 30 - 32 Thanh Niên, TT. Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư năm 2020 xã Mỹ Thọ (đợt 1).

28

Quyền sử dụng đất ở

Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

27,747,800,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 04/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 04/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 06/09/2022 - 16:00 04/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng pháp luật cấm đấu giá quyền sử dụng đất ở, có nhu cầu: Liên hệ Doanh nghiệp đấu giá Tư nhân Quốc Thịnh, (địa chỉ: Lô 20-6 Nguyễn Bính, khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) để mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, ghi phiếu trả giá, nộp hồ sơ hợp lệ trong thời gian quy định theo thông báo (Số: 53/TB-ĐG ngày 06/9/2022)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 07/10/2022

Địa điểm: UBND xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Thông báo chi tiết xem tại file đính kèm
file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư