(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/9/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Lạc ủy quyền như sau :

Quyền sử dụng 304 m2 đất và tài sản trên đất tại cơ sở khu trụ sở làm việc (cũ) Đội thuế số 6, địa chỉ tài sản: xóm Tân Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Lạc

Ngày 7/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 304 m2 đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 7/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 304 m2 đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 7/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 304 m2 đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 3