(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/9/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Lạc ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 1.136,2 m2 đất và tài sản trên đất tại cơ sở khu trụ sở Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Tân Lạc (cũ)

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Lạc

Ngày 7/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.136,2m2 đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 7/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.136,2m2 đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 7/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.136,2m2 đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 3