(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/9/2021 do Tạp chí Nông Thôn Mới ủy quyền như sau:

Tài sản bán đấu giá: Máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Xưởng in Tạp chí Nông thôn mới. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý của Tạp chí Nông thôn mới – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tạp chí Nông Thôn Mới

Ngày 7/9/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 7/9/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 7/9/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 7/9/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 7/9/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 7/9/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 7/9/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 7/9/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 7/9/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 9
Ngày 7/9/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 10
Ngày 7/9/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 11
Ngày 7/9/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 12