(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/9/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa ủy quyền như sau:

01 tàu cá đánh cá vỏ thép sơn màu xanh có số đăng kí: TH-91646-TS; cơ quan đăng kí: Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thanh Hóa; chủ tàu là ông Lê Văn Còng.

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa

Ngày 7/9/2021, đấu giá 01 tàu đánh cá vỏ thép tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 7/9/2021, đấu giá 01 tàu đánh cá vỏ thép tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 7/9/2021, đấu giá 01 tàu đánh cá vỏ thép tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 7/9/2021, đấu giá 01 tàu đánh cá vỏ thép tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 7/9/2021, đấu giá 01 tàu đánh cá vỏ thép tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5