(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/9/2020 do Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 42, đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Quyền thuê sử dụng mặt bằng nhà xưởng của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình, tổng diện tích 648m2 bao gồm: 324m2 xưởng và 324m2 hệ thống mái hiên cột thép, lợp tồn che mưa nắng phía trước.

Tài sản 2: Quyền thuê sử dụng mặt bằng nhà xưởng của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình diện tích 324m2.

Mục đích thuê (02 tài sản): Sử dụng kho để làm hàng hóa.

Thời gian thuê (02 tài sản): Hợp đồng 05 năm/lần, có thể gia hạn thêm.

Địa điểm tài sản (02 tài sản): Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 42, đường Trần Quang Khải, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

4. Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 33.500.000,đồng/tháng (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

Tài sản 2: 13.500.000,đồng/tháng (Bằng chữ: Mười ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

(Giá khởi điểm 02 tài sản trên không bao gồm thuế VAT và đã bao gồm hóa đơn tài chính).

5. Tiền đặt trước: (tính cho thời gian thuê/tháng):

- Tài sản 1: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

- Tài sản 2: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

Khách hàng nộp tiền đặt trước: Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng) tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Không giới hạn số vòng).

7. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên (Đấu giá riêng lẽ từng tài sản).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khách của pháp luật có liên quan. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được niêm yết, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định. Cam kết đã xem tài sản đấu giá, chấp nhận hiện trạng của tài sản và chấp nhận giá khởi điểm đã được thông báo. Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá. Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình trong thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07h30’ngày 17/8/2020 đến 16h30’ ngày 04/9/2020.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 27/8/2020 và ngày 28/8/2020 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07h30’ ngày 01/9/2020 đến 16h30’ ngày 04/9/2020.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc 14h00’ ngày 7/9/2020.

Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585.