(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/9/2020 do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện CưJút ủy quyền như sau:
Ngày 7/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông ảnh 1