(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/9/2020 do Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (viết tắt là Công ty IZICO), số 20 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá: Đất dỡ tải tập kết tại Khu điều hành KCN Phú Mỹ 1 của công ty IZICO với tổng khối lượng là: 176.299,9 m3.

- Chi tiết về tài sản: Thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 2382/2019/VLAND-HCM ngày 30/7/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt (Số 207/51 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh).

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là:

176.299,9 m3 x 69.000 đồng/m3 = 12.164.693.100 đồng

Số tiền bằng chữ: Mười hai tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi ba ngàn một trăm đồng.

Đơn giá trên tính theo mỗi m3 đất nguyên thổ tại hiện trường, bên mua tự dọn dẹp, phát quang mặt bằng và tự khai thác đất và khai thác hoàn thành trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.200.000.000 đồng/hồ sơ

Số tiền bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/9/2020 và đến 15 giờ ngày 04/9/2020 (ngày 02/9/2020 nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 theo quy định).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của trung tâm, hạn cuối đến 16 giờ 00 phút, ngày 04/9/2020.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. (Số tiền bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn). Nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

6. Thời gian xem tài sản: Xem tài sản trong giờ hành chính, từ ngày 25/8/2020 đến ngày 28/8/2020 tại Khu điều hành KCN Phú Mỹ 1 của Công ty IZICO tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7 và ngày chủ nhật), từ ngày 19/8/2020 và đến 16 giờ, ngày 03/9/2020.

Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 03/9/2020.

b. Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

c. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Điều kiện tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, Người đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký:

- Đối với cá nhân: Mang theo Hộ khẩu, CMND/CCCD.

- Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật, Giấy ủy quyền (trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật) và Biên bản họp hội đồng (tùy loại hình công ty).

Các giấy tờ trên khi đến đăng ký tham gia đấu giá (tổ chức /cá nhân) phải mang theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao y chứng thực.

Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) vào mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành.

Nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (văn bản ủy quyền theo đúng quy định).

Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải đến đúng giờ, khi tham gia cuộc đấu giá phải mang theo giấy chứng minh nhân dân /thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu; giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) và Giấy nộp tiền đặt trước.

Đối với người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức: Người tham gia cuộc đấu giá là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó hoặc người được tổ chức đó ủy quyền. Người đi kèm phải là người làm việc trong tổ chức đó.

Mỗi tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; Người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với tổ chức, cá nhân khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không được sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ, ngày 07/9/2020 (Thứ 2).

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trường hợp tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới thời gian tổ chức cuộc đấu giá theo thông báo trên thì Trung tâm sẽ có thông báo để khách hàng tham giá đấu giá biết và thực hiện.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Không hạn chế số vòng).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3851524./.