(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2021 do Công ty TNHH 2 thành viên Phát triển kinh tế kỹ thuật Thạch Thất ủy quyền như sau:
Ngày 7/8/2021, đấu giá tài sản công trình và máy móc thiết bị thanh lý tại Hà Nội ảnh 1