(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Landpro thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2021 do UBND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 3129,8 m2 đất ở, được chia thành 27 lô tại điểm dân cư thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

UBND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ảnh 1
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ảnh 2
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ảnh 3
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ảnh 4
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ảnh 5