(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2021 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đakrôn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 47 lô đất, trong đó 10 lô trên tuyến đường T4 thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (Giai đoạn 1) - đợt 2; 35 lô đất hai bên tuyến đường T4 thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (Giai đoạn 1) - đợt 3 và 02 lô đất nằm xen kẽ trong khu dân cư thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (đợt 1) với tổng giá khởi điểm 12.718.610.000 đồng, tổng diện tích 10.892 m2. Địa chỉ tài sản: thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Giá khởi điểm các lô đất số 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17 đã tính đến yếu tố bất lợi về cấp nước sinh hoạt (đã giảm trừ giá trị của các lô đất trong giá khởi điểm được UBND huyện phê duyệt). (Có bảng kê chi tiết từng lô, diện tích, giá khởi điểm đính kèm)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đakrông.

Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị ảnh 6