(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2021 do UBND huyện Yên Sơn ủy quyền như sau:

QSD 31 lô đất các khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Sơn đợt 3/2021

UBND huyện Yên Sơn

Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ảnh 1
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ảnh 2
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ảnh 3
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ảnh 4
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ảnh 5
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ảnh 6
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ảnh 7