(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đối với 03 (ba) ô đất ở nông thôn tại khu Gò Lầm, xã Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông

Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 3 ô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 3 ô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 3 ô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 3