(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đối với 01 (một) ô đất ở nông thôn tại khu 21, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông

Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 1ô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 1ô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 1ô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 3