(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 13 lô đất tại khu xen cư Bái Và thôn Thạch Quật; khu xen cư trường Mầm non Yên Tùng thôn Yên Thôn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung

Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung

Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7