(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo bán đấu giá toàn bộ 2.976.805 cổ phiếu chưa niêm yết của Công ty CP Thép Việt Nhật vào ngày 7/8/2020 do Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hải Phòng ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản sau: Toàn bộ 2.976.805 cổ phiếu chưa niêm yết của ông Đặng Việt Bách do Công ty CP Thép Việt Nhật phát hành, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hiện đang do Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hải Phòng giữ. Số cổ phiếu trên đưa ra đấu giá trọn gói, không bán riêng lẻ.

Giá khởi điểm: 28.279.647.500 đồng. Tiền đặt trước: 3.000.000.000 đồng/hồ sơ.

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng. Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/07/2020 đến hết ngày 04/08/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 29/07/2020 đến hết ngày 30/07/2020 tại Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng. Địa chỉ: Số 405 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/08/2020 đến 16 giờ 00, ngày 06/08/2020.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 07/08/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco.

Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 3822476.