(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2020 do Đội quản lý thị trường số 3- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Đội quản lý thị trường số 3- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08h00 ngày 07/08/2020. Tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

4. Tên tài sản, danh mục tài sản:

Tài sản 1:

Ngày 7/8/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1


Tài sản 2:

Ngày 7/8/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2


Nơi có tài sản: Đội QLTT số 3 – Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

5. Giá khởi điểm, phí hồ sơ, tiền ký quỹ.

Tài sản 1:

- Giá khởi điểm: 23.640.000đồng; - Phí hồ sơ: 100.000đồng/hồ sơ - Tiền ký quỹ: 2.400.000đ

Tài sản 2:

- Giá khởi điểm: 2.700.000đồng; - Phí hồ sơ: 50.000đồng/hồ sơ - Tiền ký quỹ: 250.000đ.

Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước) bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty ngày 04, 05, 06/08/2020. Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 06/08/2020.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo niêm yết đến hết 16h00 ngày 05/08/2020 tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng trực tiếp xem tài sản vào ngày 04,05/08/2020 ( trong giờ làm việc) tại đơn vị có tài sản ( Đội QLTT số 3 - Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá trừ trường hợp được quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

9. Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước, CMND hoặc căn cước công dân (bản sao) để lưu hồ sơ.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (số vòng đấu: 01 vòng duy nhất xác định người trúng đấu giá).

11. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Công ty DĐ: 0911 465 989;