(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2020 do Công an huyện Côn Đảo ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam. Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Côn Đảo. Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước, cụ thể như sau:

- 19 xe gắn máy đã qua sử dụng được đăng ký lưu hành.

Giá khởi điểm: 11.328.000đ (Mười một triệu ba trăm hai mươi tám ngàn đồng)

- 57 xe gắn máy bán phế liệu.

Giá khởi điểm: 23.940.000đ (Hai mươi ba triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tổng giá khởi điểm là: 35.268.000đ (Ba mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi tám ngàn đồng chẵn)

Xem tài sản từ ngày 27/7/2020 đến ngày 05/8/2020 tại nhà kho của Công an huyện Côn Đảo, đường Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm.

Phí mua hồ sơ: 100.000đ (Một trăm ngàn đồng chẵn)

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 27/7/2020 đến ngày 05/8/2020, tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 7/8/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam. Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên