(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 7/8/2020 do Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang ủy quyền như sau:

I. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh; Địa chỉ: Số 156 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

II. Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang; Địa chỉ: Số 07 Mậu Thân, Phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng:

+ Thửa đất số: 148; Tờ bản đồ số: 05;

+ Diện tích đất: 431,7m2.

+ Mục đích sử dụng: Đất ODT (cá nhân) hoặc Đất SKC, TMD (tổ chức).

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài (cá nhân) hoặc 70 năm (tổ chức).

+ Địa chỉ: Số 205 đường Trần Phú, Khu phố 3, P.Vĩnh Thanh Vân, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

+ Công trình xây dựng: Nhà, không còn giá trị sử dụng (phế liệu).

- Quy hoạch xây dựng:

+ Chiều cao công trình: Từ 3 - 05 tầng;

+ Mật độ xây dựng: Từ 70-100%;

+ Chỉ giới đường đỏ: cách tim đường Trần Phú là 22,0m;

+ Các chỉ tiêu như hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, độ cao xây dựng, khoảng lùi công trình,… sẽ được xác định khi chủ đầu tư đề xuất xây dựng công trình cụ thể (thực hiện theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Rạch Giá,…và các quy định hiện hành).

- Giá khởi điểm: 15.998.600.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng)

* Ghi chú: Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp: lệ phí trước bạ và các khoản phí, lệ phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất theo quy định của Nhà Nước.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 5%, trên giá khởi điểm, Nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh, số: 0091.000.156.156 tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam– Chi nhánh Kiên Giang.

- Bước giá: Tối thiểu là 20.000.000 đồng cho một lần gọi giá và không giới hạn ở mức tối đa.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm xem hồ sơ và bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 31/07/2020 (giờ hành chính) tại Công ty.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 21, 22 và 31/07/2020 (giờ hành chính), tại nơi tài sản tọa lạc.

- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước: Từ ngày 31/07/2020 đến 11 giờ ngày 04/08/2020 (giờ hành chính) tại Công ty.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: dự kiến lúc 09 giờ ngày 07/08/2020, tại Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh Số 156 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh; Điện thoại: 02976.573.873 - 0918.799.479.