(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2020 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 41,1 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 08b Hà Trì 1 – phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2. Người có tài sản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB)

3. Giá khởi điểm: 1.818.000.000 đồng

Bước giá: 5.000.000 đồng

Tiền đặt trước: 182.000.000 đồng

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 04/08/2020

4. Xem tài sản: Từ ngày 17/07/2020 đến 17h00 ngày 04/08/2020 (trong giờ hành chính) tại Hà Trì 1 – phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

5. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/07/2020 đến 17h00 ngày 04/08/2020 (trong giờ hành chính). Phí hồ sơ: 500.000 đồng/1 bộ

Thời gian đấu giá: 14h00 ngày 07/08/2020.

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp phiếu trả giá và công bố giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu - Địa chỉ: B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. ĐT: (024) 66821313.