(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2020 do Ban QLDA và PTQĐ huyện Cư Jút ủy quyền như sau:

(Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Trụ sở UBND xã Nam Dong (cũ); Trạm Y tế xã Nam Dong (cũ) và Trường THCS Nguyễn Tất Thành (cũ) do UBND huyện Cư Jút quản lý tại Thôn Trung Tâm, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam)

Căn cứ hợp đồng đấu giá tài sản số 24.1/2020/HĐĐG/GLOBAL AC giao kết ngày 28 tháng 05 năm 2020, ký giữa Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu và văn bản số 1929/UBND-QLDA.PTĐT của UBND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông về việc thống nhất chủ trương tiếp tục thông báo đấu giá tài sản đối với 03 thửa đất trên địa bàn xã Nam Dong.

Tên tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Trụ sở UBND xã Nam Dong (cũ) do UBND huyện Cư Jút quản lý, bao gồm:

Thửa đất số 1064; TBĐ số 08; Diện tích đất: 1.542 m2.

Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ

Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Nguồn gốc sử dụng: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với Trụ sở UBND xã Nam Dong (cũ) do UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi giao cho UBND huyện Cư Jút quản lý.

Hiện trạng: Nhà làm việc Đảng ủy và các đoàn thể.

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

Giá khởi điểm: 10.766.210.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm mười nghìn đồng).

Trong đó:

Quyền sử dụng đất: 9.568.720.000 VNĐ.

Tài sản trên đất: 1.197.490.000 VNĐ.

Tiền đặt trước: 2.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

Bước giá: Tối thiểu 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc Trạm Y tế xã Nam Dong (cũ) do UBND huyện Cư Jút quản lý, bao gồm:

Thửa đất số 152; TBĐ số 08; Diện tích đất: 2.128 m2.

Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ

Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Nguồn gốc sử dụng: Quyền sử dụng đất đối với Trạm Y tế xã Nam Dong (cũ) do UBND huyện Cư Jút do UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi giao cho UBND huyện Cư Jút quản lý.

Hiện trạng: Trạm Y tế xã Nam Dong (cũ).

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

Giá khởi điểm: 10.123.635.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 2.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

Bước giá: Tối thiểu 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất thuộc Trường THCS Nguyễn Tất Thành (cũ) do UBND huyện Cư Jút quản lý, bao gồm:

Thửa đất số 38; TBĐ số 08; Diện tích đất: 5.132 m2.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở Nông thôn.

Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở.

Thời hạn sử dụng: Ổn định lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: Quyền sử dụng đất đối với Trường THCS Nguyễn Tất Thành (cũ) do UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi giao cho UBND huyện Cư Jút quản lý.

Hiện trạng: Trường THCS Nguyễn Tất Thành (cũ).

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

Giá khởi điểm: 14.700.194.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm ba triệu, một trăm chín mươi bốn nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 2.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm triệu đồng).

Bước giá: Tối thiểu 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Tài sản được bán theo hiện trạng và theo phương thức đấu giá công khai.

Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút.

Tổng giá khởi điểm: 35.590.039.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, năm trăm chín mươi triệu, không trăm ba mươi chín nghìn đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ đối với tài sản 1, 2; 500.000 đồng/bộ hồ sơ đối với tài sản 3.

Tiền đặt trước và bước giá: Chi tiết tại mục 1 các tài sản đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 14/07/2020 đến ngày 04/08/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam; VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ Số 59; đường Hùng Vương, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Ban QLDA và PTQĐ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Tài sản được đăng: Trên báo Đấu thầu ngày 14/07/2020 và ngày 17/07/2020.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 29/07/2020 đến ngày 31/07/2020 (trong giờ hành chính), tại thôn Trung Tâm, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam.

Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/07/2020 đến ngày 04/08/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam; VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ Số 59; đường Hùng Vương, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam;

Ban QLDA và PTQĐ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, ĐT: 0903 573 707.

Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia theo như thông báo để mua hồ sơ và trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/08/2020 đến ngày 06/08/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 07/08/2020 tại Hội trường trung tâm chính trị huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam; VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ Số 59; đường Hùng Vương, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Điện thoại: (0262) 3707879 DĐ: 0888692656 - 0915246339 - 0941880077 – 0987435509; Fax: (0262) 3707879

Ban QLDA và PTQĐ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông ĐT: 0903 573 707 để được hướng dẫn chi tiết.