(BĐT) - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông Ủy quyền cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu đấu giá 03 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  tại thôn Trung Tâm, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Vào ngày 7/8/2020, chi tiết như sau:
Ngày 7/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông ảnh 1

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Thời gian đăng ký từ ngày 14/07/2020 đến ngày 04/08/2020 (trong giờ hành chính).

Xem tài sản: Ngày 29/07/2020 đến ngày 31/07/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 04/08/2020 đến ngày 06/08/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức BĐG: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/08/2020 tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0888692656 – 0915.246.339 – 0987.435.509.