(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Đợt 1 năm 2020 vào ngày 7/8/2020 như sau:

I. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá: Quyền khai thác khoảng sản trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế đợt 1 năm 2020 với đặc điểm như sau:

* Tổng số gồm 23 khu vực mỏ, trong đó:

- Đất sét làm gạch, ngói: 07 khu vực;

- Đất làm vật liệu san lấp: 09 khu vực;

- Cát, sỏi làm VLXD thông thường: 02 khu vực;

- Cát nội đồng làm VLXD thông thường: 01 khu vực;

- Đá làm VLXD thông thường: 03 khu vực;

- Than bùn: 01 khu vực.

Danh sách 23 khu vực, mỏ khoáng sản

a. Khoáng sản đất sét làm gạch ngói:

Ngày 7/8/2020, đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

b. Khoáng sản đất làm vật liệu san lấp:

Ngày 7/8/2020, đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 7/8/2020, đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3

c. Khoáng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng:

Ngày 7/8/2020, đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4

d. Khoáng sản cát nội đồng làm vật liệu xây dựng:

Ngày 7/8/2020, đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5

đ. Khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường:

Ngày 7/8/2020, đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6

e. Khoáng sản than bùn:

Ngày 7/8/2020, đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7

Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; chi phí giải phóng mặt bằng; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan.

Tất cả các khu vực đưa ra đấu giá chưa được thăm dò, đánh giá trữ lượng nhưng đã được thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản với tài nguyên dự báo cấp 333.

Hiện trạng các khu vực mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản không thuộc khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, đất đai tại các khu vực mỏ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

2. Nơi có tài sản đấu giá: xã Phong An, Phong Thu, Phong Mỹ, Phong Hiền và xã Phong Chương, huyện Phong Điền; xã Dương Hòa và phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, xã Lộc Bổn, Lộc Sơn và xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc; xã Hương Thọ, xã Hương Bình và phường Hương Vân, thị xã Hương Trà; xã A Ngo, xã Hồng Bắc và thị trấn A Lưới, huyện A Lưới; xã Hương Phú, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông; xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm của các loại khoáng sản; Quyết định số 1211 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt Phương án đấu giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đợt 1 năm 2020.

II. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Ngày 7/8/2020, đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 8

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

2. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước từ ngày 04/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2020 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 ngày 06/8/2020 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền hoặc chuyển tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 ngày 06/8/2020.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, xem giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá và bán hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại vị trí các khu vực (vị trí mỏ) ở các xã Phong An, Phong Thu, Phong Mỹ, Phong Hiền và xã Phong Chương, huyện Phong Điền; xã Dương Hòa và phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, xã Lộc Bổn, Lộc Sơn và xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc; xã Hương Thọ, xã Hương Bình và phường Hương Vân, thị xã Hương Trà; xã A Ngo, xã Hồng Bắc và thị trấn A Lưới, huyện A Lưới; xã Hương Phú, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông; xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký đến hết ngày 24/7/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn, tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày từ 27 đến 31 tháng 7 năm 2020.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản, xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

2. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 8 năm 2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

IV. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 8 năm 2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được quy định tại Điều 51 Luật Khoáng sản năm 2010 có đủ điều kiện theo quy định của Nghị Định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trừ những trường hợp không được tham gia đấu giá tại Điều 9 Nghị Định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 và Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

3. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

- Có hồ sơ đề nghị tham gia cuộc đấu giá được Sở Tài nguyên và Môi trường xét chọn theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ.

- Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định.

- Năng lực tài chính: Có văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu theo quy định.

- Có Văn bản xác nhận của cơ quan Thuế đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đến thời điểm tham gia đấu giá.

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà đối tượng tham gia đấu giá đang hoạt động cấp, có ngành nghề kinh doanh phù hợp.

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp Luật.

- Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác về việc cho vay vốn để thực hiện dự án hoặc các văn bản khác chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư;

- Có cam kết thực hiện ký quỹ sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sán theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá.

- Năng lực thiết bị thi công và kinh nghiệm:

+ Bản kê khai và các giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc hợp đồng thuê máy móc thiết bị của doanh nghiệp, Số lượng tối thiểu các dự án tương tự hoặc cùng loại hình dự án (có vốn đầu tư tương đương hoặc 70% vốn đầu tư tối thiểu) mà nhà đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu.

+ Danh sách, trình độ người lao động, năng lực tổ chức đầu tư, quản lý, vận hành và khai thác dự án; yêu cầu về môi trường, an toàn; tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (chỉ tiêu nộp ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng); mức độ cam kết tiến độ chung của dự án, tiến độ chi tiết triển khai dự án, cam kết hình thức xử lý nếu vi phạm từng mốc tiến độ triển khai dự án theo cam kết.

- Riêng đối với tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nộp kèm theo văn bản chứng minh đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản và giấy phép đã được cấp đến thời điểm tham gia đấu giá.

- Đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường phải có cam kết về sử dụng công nghệ chế biến đá xay thành cát làm vật liệu xây dựng theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 95/TB-UBND ngày 28/3/2019.

- Đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác cát nội đồng, đất sét làm gạch ngói có cam kết cung cấp các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh.

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức nếu không tham dự cuộc đấu giá phải có văn bản uỷ quyền cho người khác có đủ năng lực đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Một tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử không quá 03 người tham gia cuộc đấu giá, trong đó có 01 người đại diện được trả giá.

- Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức được tham gia cuộc đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành cuộc đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định với điều kiện có đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành.

5. Hồ sơ tham gia đấu giá: lập 02 bộ hồ sơ gồm có:

- Bản chính Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập theo quy định; Hồ sơ giới thiệu về năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; Văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu và khả năng huy động tài chính;

- Bản chính Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và các văn bản về hồ sơ năng lực tài chính; thiết bị thi công và kinh nghiệm; cam kết thực hiện dự án nếu trúng đấu giá theo yêu cầu tại điểm c mục 5 thông báo này.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản xác nhận của cơ quan Thuế đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đến thời điểm tham gia đấu giá;

V. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 ngày 07 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567.