(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2020 do Agribank chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Agribank chi nhánh trung tâm Sài Gòn, số 28 - 30 - 32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 0967.733.101 (anh Nam).

Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của khách hàng Lâm Dũng Tiến tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là Agribank chi nhánh trung tâm Sài Gòn) theo Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-200701709 ngày 16/11/2007.

Giá khởi điểm: 1.761.300.000 đồng.

Thời hạn bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ khoản nợ: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ (niêm yết chậm nhất ngày 21/07/2020) đến ngày 04/08/2020 (trong giờ hành chính).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/08/2020 đến ngày 06/08/2020 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 176.130.000 đồng.

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 07/08/2020.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ khoản nợ và đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028.22455120.