(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2020 do phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng số 22/HĐ-ĐG ngày 14/7/2020 ký giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình về việc đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - Số 06, Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 0227.3.743.199

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Thái Bình số 433, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá:

* Tài sản đấu giá:

Ngày 7/8/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Thái Bình ảnh 1

* Giá khởi điểm: 1.614.662.000 đồng (Một tỷ sáu trăm mười bốn triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn đồng)

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định, người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí trên (nếu có).

* Giá trúng đấu giá: là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá theo quy định của pháp luật.

4. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 1 hồ sơ

Thực hiện theo Thông tư số 48/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 05/8/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

6. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất của vòng đấu đó và công bố người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức để chọn ra người trúng đấu giá.

7. Thời gian xem tài sản đấu giá

Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thái Bình tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 04, 05 /8/2020. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước:

- Khoản tiền đặt trước: 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng)

- Thời gian nộp: Ngày 06/8/2020

- Số tiền đặt trước được nộp tại:

+ Tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Thái Bình. (Địa chỉ: Tòa nhà Dầu khí Thành phố Thái Bình).

- Trong trường hợp đến 18 giờ 00 phút, ngày 06/8/2020 số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thì không được tham gia đấu giá.

9. Thời gian mở cuộc đấu giá tài sản: Hồi 14h00 ngày 07/8/2020

10. Địa điểm mở cuộc đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (Trong trường hợp có thay đổi về thời gian, điạ điểm mở cuộc đấu giá.Trung tâm sẽ có thông báo cụ thể theo giấy mời sau khi điều chỉnh)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Kính mời các cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Điện thoại: 02273.743.199

Lưu ý:

- Khi nộp đơn, người đăng ký tham gia đấu giá nộp kèm theo 01 bản CMND phôtô, sổ hộ khẩu.

- Người tham gia đấu giá không được hoàn trả tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

- Người trong cùng hộ khẩu không được tham gia đấu giá cùng 01 tài sản.

- Người tham gia đấu giá vào phòng đấu giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy nộp tiền đặt trước và giấy ủy quyền (nếu có).