(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2020 do Công ty CP cao su Sông Bé ủy quyền như sau:
Ngày 7/8/2020, đấu giá 1,57 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Phước   ảnh 1
Ngày 7/8/2020, đấu giá 1,57 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Phước   ảnh 2