(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/7/2022 do Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Hà Tĩnh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: thôn Tân phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 02393579999

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 82 đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

* Tài sản 1: Tổ hợp Khách sạn Bar, Massage Bảo An, diện tích xây dựng: 690,2 m2 ; Diện tích sàn xây dựng: 5.401,0 m2; Cấp công trình: Cấp 2 tại địa chỉ: TDP Hưng Lợi, phường Sông Trí (nay là phường Hưng Trí), thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tổ hợp Khách sạn Bar, Massage xây dựng trên Quyền sử dụng đất thuê hàng năm, thời hạn sử dụng: 16/08/2062; thửa đất 1, Mảnh chỉnh lý trích đo địa chính số 01-2015 theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 095888 do Sở Tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh cấp ngày 18/08/2016 mang tên Công ty Cổ phần Thương Mại Việt Hà và toàn bộ máy móc, trang thiết bị, nội thất, vật phụ, cây trồng. (Người trúng đấu giá làm thủ tục thuê lại đất theo quy định) * Tài sản 2: Quyền sử dụng thửa đất số 70, tờ bản đồ số: 34/371 có diện tích 800m2; Tài sản gắn liền với đất: Không; Mục đích sử dụng đất: Đất ở 300m2; Đất trồng cây lâu năm: 500m2; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận QSD đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhận QSD đất do chuyển nhượng QSD đất, theo giấy chứng nhận QSD đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO856474 do UBND huyện Kỳ Anh cấp ngày 12/03/2014 mang tên Ông Nguyễn Xuân Quang. Địa chỉ thửa đất: thôn Hồng Sơn, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh (nay là phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh), tỉnh Hà Tĩnh. - Không bán tách rời riêng lẻ từng tài sản mà nhập vào thành 01 gói tài sản để đấu giá.

02


TDP Hưng Lợi, phường Sông Trí (nay là phường Hưng Trí) và thôn Hồng Sơn, xã Kỳ Phương (nay là phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.

53,107,000,000

10,000,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 04/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 06/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 16/06/2022 - 16:00 04/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đại diện các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ cho Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 07/07/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 7/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1