(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phong thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/7/2022 do Chi cục Thi hành án Dân sự quận Đống Đa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty đấu giá hợp danh Bảo Phong

Địa chỉ: Tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0246.2722.468

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự quận Đống Đa

Địa chỉ: Số 184 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Toàn bộ quyền sử dụng đất diện tích là 24,1 m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 253, tờ bản đồ số 6H-I-21 phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1589.2016-QĐ.UBND do UBND quận Đống Đa cấp ngày 14/4/2016, cập nhật sang tên cho bà Nguyễn Thị Ánh Đào tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa ngày 01/7/2016. (Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 17/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa).

Như kê biên

Như thực tế

Thửa đất số 253, tờ bản đồ số 6H-I-21 phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

2,506,043,000

500,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 04/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 06/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/06/2022 - 17:00 04/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong, tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Điều kiện: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy, Quy chế đấu giá Công ty ban hành.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 07/07/2022

Địa điểm: Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội