(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/7/2022 do Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đồng Tháp – PGD Sa Đéc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đồng Tháp – PGD Sa Đéc

Địa chỉ: Một phần tầng trệt căn nhà số 166 và số 168 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 7/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 04/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 06/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/06/2022 - 17:00 04/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 07/07/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đồng Tháp – PGD Sa Đéc, địa chỉ: Một phần tầng trệt căn nhà số 166 và số 168 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ thông báo địa điểm tiến hành cuộc đấu giá đến khách hàng khi hết thời hạn đăng ký