(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/7/2022 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Đ/c: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dư­ơng, tỉnh Hải Dương.

Tên, địa chỉ ngư­ời có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương. Đ/c: Số 250 Đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm và các khoản phải nộp: 03 tài sản là tài sản kê biên để thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, gồm:

STT

Tên Tài sản

Giá khởi điểm của tài sản (đồng)

Tiền hồ sơ

(đồng/ hồ sơ)

Tiền đặt trước

(đồng/ hồ sơ)

1

Quyền sử dụng 150,2 m2 đất và tài sản gắn liền trên đất là nhà phụ tạm lợp mái tôn diện tích sử dụng 125 m2 tại thửa số 200, tờ bản đồ số B-1-I-D-d Phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U688245 do UBND thành phố Hải Dương cấp cho ông Đỗ Như Phúc và bà Vũ Thị Liên ngày 02/12/2002

13.568.000.000

500.000

2.700.000.000

2

Quyền sử dụng 136,2 m2 đất tại thửa số 198, tờ bản đồ số 17 Phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 620503 do UBND thành phố Hải Dương cấp cho ông Đỗ Như phúc và bà Vũ Thị Liên ngày 09/01/2006

12.135.000.000

500.000

2.420.000.000

3

Quyền sử dụng 168 m2 đất tại thửa số 199, tờ bản đồ số 17 Phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 889855 do UBND thành phố Hải Dương cấp cho ông Đỗ Như phúc và bà Vũ Thị Liên ngày 18/01/2006

12.047.000.000

500.000

2.400.000.000

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp với Trung tâm từ ngày 09/6/2022 đến 16 giờ 00, ngày 04/7/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật có thể đăng ký tham gia đấu giá, mỗi một tài sản khách hàng chỉ được đăng ký mua một hồ sơ tham gia đấu giá, khách hàng có thể đăng ký mua một hoặc nhiều tài sản đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 07/7/2022 tại Hội trường - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

Hình thức, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp, cho từng tài sản, theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Đ/c: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0220.3845363.