(BĐT) - Hội đồng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản – Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/7/2021 như sau:
Ngày 7/7/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại tỉnh Nghệ An và Ninh Thuận ảnh 1