(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/7/2020 do Ban Quản lý Cảng Bến Đầm ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT (viết tắt là Trung tâm), số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

1. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, số 1007/36 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ:

A. Các lô đất thuê tại Khu vực nhà lựa cá Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT, gồm 11 lô, trong đó: 

Ngày 7/7/2020, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1

 (Đính kèm sơ đồ vị trí do Ban Quản lý cảng Bến Đầm cung cấp)

Bước giá: Tối thiểu 300.000 đồng áp dụng riêng cho từng lô. Bắt đầu áp dụng từ lần (người) trả giá thứ hai trở đi.

B. Các lô đất cho thuê tại Khu vực Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT, cụ thể như sau:

1. Khu B: Lô B-9 DT 59m2

- Giá khởi điểm: 21.240.000 đồng/12 tháng.

- Tiền đặt trước: 2.130.000 đồng.

- Tiền mua hồ: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: Tối thiểu là 400.000 đồng.

Mục đích cho thuê: Sử dụng kinh doanh ăn uống giải khát hoặc làm kho.

2. Khu C gồm:

2.1. Lô C-6 DT: 15m2

- Giá khởi điểm: 5.400.000 đồng/12 tháng.

- Tiền đặt trước: 540.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: Tối thiểu 200.000 đồng.

Mục đích cho thuê: Sử dụng dùng cho làm kho chứa hàng.

2.2. Lô C-7 DT: 30m2

- Giá khởi điểm: 10.800.000 đồng/12 tháng.

- Tiền đặt trước: 1.100.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 50.000đồng/hồ sơ.

- Bước giá: Tối thiểu 300.000 đồng.

Mục đích cho thuê: Sử dụng dùng cho làm kho chứa hàng

3. Khu D:

3.1. Lô D-1 DT 1.056m2

- Giá khởi điểm: 253.440.000 đồng/12 tháng.

- Tiền đặt trước: 25.300.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: Tối thiểu 5.000.000 đồng.

3.2. Lô D-2 DT 1.212m2.

- Giá khởi điểm: 290.880.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: Tối thiểu 5.000.000 đồng.

Mục đích cho thuê: Sử dụng xây dựng nhà máy sản xuất nước đá.

Tiền đặt trước nộp ngày 02/7/2020, ngày 03/7/2020 và đến 15 giờ, ngày 06/7/2020 (vào số tài khoản do Trung tâm cung cấp).

3. Xem tài sản: Từ ngày 12/6/2020 đến ngày 03/7/2020 tại Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký, nộp hồ sơ và tiền mua hồ sơ: Từ ngày 12/6/2020 đến 16 giờ, ngày 03/7/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

5. Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký:

- Đối với cá nhân: Mang theo Hộ khẩu, CMND/CCCD.

- Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh; Báo cáo thuế tháng, quý gần nhất, CMND của người đại diện, Giấy ủy quyền (nếu không phải người đại diện).

Người đăng ký điền các thông tin vào mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá của Trung tâm phát hành.

Các giấy tờ trên khi đến đăng ký (tổ chức /cá nhân) phải mang theo 01 bản photocopy kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao y chứng thực.

Nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (văn bản ủy quyền theo đúng quy định).

7. Thời gian đấu giá: Tài sản Mục A vào 08 giờ và Mục B vào 13 giờ, 30 phút, ngày 7/7/2020 tại Hội trường của Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Đấu giá riêng lẻ từng lô.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254.3851524./.