(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/7/2019 do Cục Thuế tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: 01 xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu ISUZU; số loại: TROOPER; 07 chỗ ngồi, loại xe: ô tô con; sơn màu xanh; do Việt Nam sản xuất năm 2003; số máy: 188889; số khung: JACUBS25G37100453; biển kiểm soát: 73B-1556.

Giá khởi điểm: 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng).

Tài sản 2: 01 xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu TOYOTA; số loại: ZACE; 08 chỗ ngồi, loại xe: ô tô con; sơn màu xanh; do Việt Nam sản xuất năm 2000; số máy: 7K-0373393; số khung: KF36901145; biển kiểm soát: 73B-0646.

Giá khởi điểm: 75.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng)

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các chi phí khác như vận chuyển, đăng ký phương tiện, ...do bên mua chịu).

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (Đấu giá riêng lẻ từng tài sản một).

5. Tiền đặt trước: Nộp 20% trên giá khởi điểm của từng tài sản đấu giá. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng)/hồ sơ đăng ký

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; thực hiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định; Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình trong thời gian thông báo.

8. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/6/2019 đến 16h30’ ngày 04/7/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/7/2019 đến 16h30’ ngày 04/7/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá vào lúc 08h00’ ngày 07/7/2019.

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232 3856585, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.