(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/6/2022 do Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV Sumi Trust – Chi nhánh Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 7/6/2022, đấu giá 3 máy xúc đào bánh xích và bánh lốp tại TP.HCM ảnh 1